Raporty giełdowe

Jednostkowy raport roczny – 2019

Skonsolidowany raport roczny – 2019

Skonsolidowany raport półroczny za 2019