Kalendarz inwestora

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

18 kwietnia 2023 10:00 Dodaj do kalendarza 2023-04-18 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostępne są tutaj CD Projekt

Wszystkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dostępne są tutaj… Czytaj dalej

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023

29 maja 2023 Dodaj do kalendarza 2023-05-29 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 CD Projekt

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023

30 sierpnia 2023 Dodaj do kalendarza 2023-08-30 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 CD Projekt

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023

28 listopada 2023 Dodaj do kalendarza 2023-11-28 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 CD Projekt