Kalendarz inwestora

Trigon Investor Day 2019 – Top-picks by Trigon – Warszawa

17 stycznia 2019

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018

27 marca 2019

UBS Investment Bank – LATEMEA Corporate Day – Singapur

10 kwietnia 2019 - 11 kwietnia 2019