Kalendarz inwestora

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019

8 kwietnia 2020

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020

28 maja 2020