Wynagrodzenia członków organów

Polityka wynagrodzeń
Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki

Program motywacyjny B // 2023-2027
Program motywacyjny B – rezydenci PL
Program motywacyjny B – zagraniczni rezydenci

Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2023 r
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2022 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2021 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w 2020 r. i 2019 r.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta dot. sprawozdania o wynagrodzeniach

Raport niezależnego biegłego rewidenta – Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2023 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta – Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2022 r.
Raport niezależnego biegłego rewidenta – Sprawozdanie o wynagrodzeniach w 2021 r.