FAQ

FAQ – NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

 

GRUPA CD PROJEKT

 

 • Czym zajmuje się Grupa CD PROJEKT?

Grupa CD PROJEKT działa w dynamicznie rozwijającej się branży elektronicznej rozrywki. W ramach posiadanych marek The Witcher i Cyberpunk tworzymy i wydajemy najwyższej jakości gry na PC, konsole i urządzenia mobilne, a poprzez własną platformę cyfrowej dystrybucji GOG.com dostarczamy graczom na całym świecie zarówno nasze własne gry, jak i tysiące gier od zewnętrznych partnerów. Do Grupy Kapitałowej należy również The Molasses Flood – studio z Bostonu pracujące nad projektem Syriusz – grze osadzonej w wiedźmińskim uniwersum.

Więcej informacji na temat działalności Grupy można znaleźć na stronach:

https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/

https://www.cdprojekt.com/pl/nasz-biznes/

 

 • Jak wygląda struktura Grupy CD PROJEKT?

Informacje dot. struktury Grupy CD PROJEKT można znaleźć na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/

 

 • Kto zasiada w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Grupy CD PROJEKT? Jak długo trwa ich kadencja?

Skład Zarządu dostępny jest na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/zarzad/

Członkowie Zarządu, w tym Prezes Zarządu, powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi cztery lata i jest liczona od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020. 

Skład Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/rada-nadzorcza/

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi cztery lata i jest liczona od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020.

 

 • Jakie są perspektywy rynku, na którym działa Grupa? 

Informacje na temat otoczenia rynkowego, w tym perspektyw branży gier, dostępne są na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/otoczenie-rynkowe/

 

 • Na jakich rynkach działa Grupa CD PROJEKT?

Ze względu na globalny charakter branży gier, produkty Grupy CD PROJEKT trafiają do graczy na całym świecie. W 2023 roku 98% przychodów ze sprzedaży Grupy pochodziło z działalności eksportowej. 71% sprzedaży realizowanej było do odbiorców w Ameryce Północnej, a 19% do odbiorców z Europy.

 

 • Jaka jest strategia Grupy CD PROJEKT?

Strategia Grupy przedstawiona jest na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/strategia/

 

CD PROJEKT NA GPW

 

 • Od kiedy Spółka jest notowana na GPW w Warszawie?

W wyniku nabycia przez notowaną na GPW spółkę Optimus S.A. działalności prowadzonej od 1994 pod marką CD PROJEKT i jednoczesnego objęcia kontrolnego pakietu akcji Optimus przez dotychczasowych właścicieli CD PROJEKT – działalność związana z produkcją, wydawaniem i dystrybucją gier wideo notowana jest na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 1 maja 2010 r. 

 

 • Jak przedstawia się aktualny stan akcjonariatu CD PROJEKT S.A.?

Akcjonariat Spółki dostępny jest na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/akcjonariat/ 

 

 • Czy któryś z akcjonariuszy posiada akcje uprzywilejowane?

Żaden z akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. nie posiada akcji uprzywilejowanych.

 

 • Jak mogę nabyć akcje CD PROJEKT S.A.?

Akcje CD PROJEKT S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Aby kupić/sprzedać akcje jakiejkolwiek spółki notowanej na GPW, należy posiadać rachunek maklerski w jednym z polskich domów/biur maklerskich lub w zagranicznym domu/biurze maklerskim umożliwiającym realizację transakcji na warszawskiej giełdzie. Lista uprawnionych podmiotów znajduje się na stronie internetowej GPW pod adresem:

https://www.gpw.pl/lista-czlonkow-gieldy

Dokonywania transakcji na warszawskiej giełdzie umożliwiają także elektroniczne platformy inwestycyjne.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z inwestowaniem, zachęcamy do zapoznania się z materiałami na ten temat dostępnymi na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod adresem:

https://www.gpw.pl/jak-zaczac-inwestowac

 

 • Czy mogę kupić akcje bezpośrednio od Spółki?

Nie ma możliwości bezpośredniego zakupu akcji od Spółki.

 

 • Jaki jest obecny kurs akcji CD PROJEKT S.A.?

Aktualny kurs akcji CD PROJEKT S.A. dostępny jest na stronie GPW (dane podane są z 15-minutowym opóźnieniem).

 

 • Do jakich indeksów zakwalifikowana jest Spółka?

CD PROJEKT S.A. zakwalifikowany jest do następujących indeksów:

WIG, WIG-POLAND, WIG20, WIG20TR, WIG30, WIG30TR, WIG140, WIG-ESG, WIGtechTR, CEEplus, WIG.GAMES5 oraz WIG-gry.

 

 • Czy Spółka publikuje prognozy finansowe?

CD PROJEKT S.A. nie publikuje prognoz finansowych.

 

 • Czy Spółka posiada politykę dywidendową?

CD PROJEKT S.A. nie posiada polityki dywidendowej. Ze względu na cykliczną naturę prowadzonej działalności, Zarząd co roku podejmuje indywidualną decyzje odnośnie rekomendacji dla Walnego Zgromadzenia podziału wypracowanego wyniku netto.

 

 • Kiedy Spółka opublikuje najbliższy raport okresowy?

Terminy publikacji raportów okresowych dostępne są na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/kalendarz-inwestora/

 

 • Gdzie znajdę informacje nt. podjętych uchwał na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy lub projektów uchwał na najbliższe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy?

Wszelkie informacje nt. przeprowadzonych oraz planowanych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy dostępne są na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/walne-zgromadzenia/ 

 

 • Które biura maklerskie wydają raporty dot. Spółki?

Lista domów maklerskich oraz analityków wydających rekomendacje na CD PROJEKT dostępna jest na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/analitycy/

 

 • Czy Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego?

Informacje dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego dostępne są na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/lad-korporacyjny/

 

 • Czy istnieje sposób by otrzymywać na bieżąco aktualne informacje nt. działalności Spółki?

Osoby zainteresowane otrzymywaniem aktualnych informacji ze Spółki zapraszamy do zapisania się na newsletter inwestora pod tym linkiem.

Zachęcamy także do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych:

Zapraszamy również do śledzenia aktualności oraz publikowanych przez Spółkę raportów bieżących

 

FINANSE

 

 • Gdzie znajdę dane finansowe Spółki i całej Grupy Kapitałowej?

Podstawowe dane finansowe oraz możliwość pobrania ich w formacie xls dostępne są na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/podstawowe-dane-finansowe/

Raporty okresowe, prezentacje wynikowe, nagrania z konferencji oraz komentarze do wyników dostępne są na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/centrum-wynikow/

 

 • Według jakich standardów Spółka sporządza sprawozdania finansowe?

CD PROJEKT S.A. sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 

 • Kto jest audytorem CD PROJEKT S.A.?

Informacje na temat podmiotu badającego sprawozdania finansowe Grupy dostępne są na stronie https://www.cdprojekt.com/pl/inwestorzy/niezalezny-audytor/

Kontakt 

Kontakt dla inwestorów