Zarząd

Zarząd CD PROJEKT S.A. działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie i reprezentowanie Spółki we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez przepisy prawa lub Statut Spółki jako obszaru kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

W skład siedmioosobowego Zarządu CD PROJEKT S.A. wchodzą:

Adam Kiciński – Prezes Zarządu

Ur. w 1969 roku

Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego bez uzyskania dyplomu. Z CD PROJEKT związany jest od początku jego istnienia. Brał aktywny udział w tworzeniu i rozwijaniu dystrybucji gier w Polsce.

W latach 1995-1999 tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD Projekt, a od 1999 do 2004 roku zajmował w tej spółce stanowisko Dyrektora Handlowego. Od 2004 roku współkierował, a od 2006 kierował pracami CD Projekt RED - nowej spółki z grupy odpowiedzialnej za stworzenie Wiedźmina, którego pierwsza część miała premierę na jesieni 2007 roku.

Adam Kiciński kierował również pracami nad stworzeniem, promocją i sprzedażą drugiej części Wiedźmina oraz stworzeniem własnej technologii do produkcji gier. Równocześnie w 2009 roku był kreatorem i liderem transakcji połączenia z notowanym na giełdzie Optimusem. Po formalnym zamknięciu transakcji z Optimusem i faktycznym przejęciu kontroli oraz odpowiedzialności za jego dalszy rozwój przez współwłaścicieli CD PROJEKT wszedł do zarządu Spółki, a jesienią 2010 roku stanął na jej czele.

Adam Kiciński jest m.in. laureatem nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje”.

Adam Kiciński w Zarządzie CD PROJEKT S.A.:
- koordynuje wyznaczanie strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz wspiera realizację zatwierdzonej strategii,
- koordynuje działalność Spółki w zakresie relacji inwestorskich.

Piotr Nielubowicz – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Ur. w 1974 roku

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył także studia o specjalności Finanse Przedsiębiorstw na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego bez uzyskania dyplomu a także studia podyplomowe Inwestycje Kapitałowe i Projekty Rozwojowe Firmy realizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz studia podyplomowe MSSF w Praktyce realizowane przez Szkołę Główną Handlową i EY Academy of Business.

Od 1999 roku, jako współwłaściciel, aktywnie uczestniczy w życiu spółek z Grupy CD PROJEKT, pełniąc funkcje m.in. Członka Zarządu i CFO. W Zarządzie CD PROJEKT S.A. koordynuje działania pionów finansowo-księgowych, nieruchomości i administracji, corporate governance oraz realizowane przez Spółkę procesy sprawozdawczości finansowej. Współuczestniczy w działalności relacji inwestorskich Spółki.

Piotr Nielubowicz w Zarządzie CD PROJEKT S.A.:
- koordynuje działania pionów finansowo-księgowych Spółki oraz realizowane przez Spółkę procesy sprawozdawczości finansowej,
- współuczestniczy w działalności relacji inwestorskich Spółki.

Adam Badowski – Członek Zarządu

Ur. w 1975 roku

Ukończył Filozofię na wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (absolutorium). Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku jako projektant i rysownik dla agencji Kolski and Partners Film & Advertising, zajmując się głównie tworzeniem storyboardów do spotów i reklam telewizyjnych i jako wolny strzelec grafiki reklamowej i wideoklipów.

Od 2002 związany zawodowo z Grupą CD PROJEKT. Jako grafik 3D i animator współtworzył pierwszy łódzki skład pracujący nad projektem „Wiedźmin”. Współodpowiedzialny za koncepcję i wizję artystyczną gier „Wiedźmin” i „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów”. Przed połączeniem CD Projekt RED Sp. z o.o. z CD Projekt RED S.A. pełnił funkcje Członka Zarządu CD Projekt RED Sp. z o.o. będąc głównie odpowiedzialnym za funkcjonowanie spółki oraz realizowaną przez nią produkcję gier.

Adam Badowski w Zarządzie CD PROJEKT S.A.:
- pełni funkcje szefa studia deweloperskiego CD PROJEKT RED funkcjonującego w ramach Spółki,
- koordynuje realizowane przez Spółkę procesy produkcji gier.

Michał Nowakowski – Członek Zarządu

Ur. w 1978 roku

Absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 roku ukończył także podyplomowe studia z zakresu Marketingu i Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.

Karierę zawodową rozwijał m.in. w wydawnictwach Egmont Sp. z o.o. (1999-2002) i Axel Springer Polska Sp. z o.o. (2002-2005) - gdzie współpracował przy tworzeniu czasopism z sektora gier komputerowych oraz odpowiadał za zakup licencji gier publikowanych na płytach CD dołączanych do miesięczników.

Od 2005 roku związany jest z Grupą CD PROJEKT. Od 2008 roku jest Członkiem Komisji Rewizyjnej organizacji SPIDOR (Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego), a od 2015 roku Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polskie Gry.

Michał Nowakowski w Zarządzie CD PROJEKT S.A. odpowiada za kształtowanie i realizację polityki sprzedażowej i wydawniczej Spółki.

Piotr Karwowski – Członek Zarządu

Ur. w 1982 roku

Piotr Karwowski jest absolwentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej PJWSTK), którą ukończył ze specjalizacją w Multimediach i Sztucznej Inteligencji. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku od współpracy z CD PROJEKT.

Na przestrzeni lat odpowiadał za powstanie i rozwój serwisów oraz sklepów internetowych CD PROJEKT oraz gram.pl. Pracował także przy projektowaniu platform online wspierających takie produkcje jak World of Warcraft (Battle.net) oraz Wiedźmin 3 (GOG Galaxy).

Piotr Karwowski jest współtwórcą GOG.com – globalnej platformy cyfrowej dystrybucji powstałej w 2008 r., gdzie od początku odpowiadał za koordynowanie prac projektowych związanych z rozwojem sklepu GOG.com, a następnie – technologii GOG Galaxy.

Piotr Karwowski w Zarządzie CD PROJEKT S.A.:
- współzarządza segmentem GOG.com, odpowiadając m.in. za projektowanie i rozwój platformy GOG.com oraz technologii GOG Galaxy,
- nadzoruje usługi sieciowe Grupy CD PROJEKT,
- od 2019 r. odpowiada za działalność i rozwój GWINTA.

Paweł Zawodny – Członek Zarządu

Ur. w 1977 roku

Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku we wrocławskiej spółce Techland, gdzie do roku 2016 zajmował się produkcją gier i rozwojem studia, w tym od 2009 roku piastował funkcję Członka Zarządu Spółki. Paweł Zawodny pełni rolę Członka Rady Nadzorczej spółki Juice Games S.A.

Do Grupy CD PROJEKT dołączył w 2018 roku, początkowo jako szef studia we Wrocławiu, a obecnie jako dyrektor ds. technologii (CTO) i szef produkcji CD PROJEKT RED.

Paweł Zawodny w Zarządzie CD PROJEKT S.A. odpowiada za transformację technologiczną i organizacyjną studia CD PROJEKT RED.

Jeremiah Cohn – Członek Zarządu

Ur. w 1975 roku

Uzyskał dyplom Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej na kierunku Informatyka oraz ukończył studia podyplomowe w Columbia Business School ze specjalnością Marketing i Zarządzanie.

W trakcie swojej kariery pełnił funkcję dyrektora marketingu, brand managera oraz projektanta gier w globalnych korporacjach wydawniczych, m. in. w Activision, Warner Brothers, Atari i Electronic Arts.

W 2014 roku dołączył do Grupy CD PROJEKT jako dyrektor zarządzający i członek zarządu CD PROJEKT Inc. – amerykańskiej spółki zależnej prowadzącej działalność wydawniczą w Ameryce Północnej. Wchodzi również w skład zarządu studia The Molasses Flood oraz zarządza nowo powstałym zespołem rozwoju franczyz.

Jeremiah Cohn w Zarządzie CD PROJEKT S.A. odpowiada za koordynowanie działań pionów marketingu i komunikacji oraz rozwój franczyz.