Zarząd

Zarząd CD PROJEKT S.A. działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie i reprezentowanie Spółki we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez przepisy prawa lub Statut Spółki jako obszaru kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

W skład sześcioosobowego Zarządu CD PROJEKT S.A. wchodzą:

Adam Kiciński – Prezes Zarządu

Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego bez uzyskania dyplomu. Z CD PROJEKT związany jest od początku jego istnienia. Brał aktywny udział w tworzeniu i rozwijaniu dystrybucji gier w Polsce.

W latach 1995-1999 tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD Projekt, a od 1999 do 2004 roku zajmował w tej spółce stanowisko Dyrektora Handlowego. Od 2004 roku współkierował, a od 2006 kierował pracami CD Projekt RED - nowej spółki z grupy odpowiedzialnej za stworzenie Wiedźmina, którego pierwsza część miała premierę na jesieni 2007 roku.

Adam Kiciński kierował również pracami nad stworzeniem, promocją i sprzedażą drugiej części Wiedźmina oraz stworzeniem własnej technologii do produkcji gier. Równocześnie w 2009 roku był kreatorem i liderem transakcji połączenia z notowanym na giełdzie Optimusem. Po formalnym zamknięciu transakcji z Optimusem i faktycznym przejęciu kontroli oraz odpowiedzialności za jego dalszy rozwój przez współwłaścicieli CD PROJEKT wszedł do zarządu Spółki, a jesienią 2010 roku stanął na jej czele.

Adam Kiciński jest m.in. laureatem nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje”.

Adam Kiciński w Zarządzie CD PROJEKT S.A.:
- koordynuje wyznaczanie strategii Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz wspiera realizację zatwierdzonej strategii,
- koordynuje działalność Spółki w zakresie relacji inwestorskich.

Marcin Iwiński – Wiceprezes Zarządu ds. międzynarodowych

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ponadto ukończył Magisterskie Studia Menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 1994 r. jako współzałożyciel i współwłaściciel pracował dla spółek Grupy CD PROJEKT, będąc odpowiedzialnym za rozwój biznesu i całość kontaktów międzynarodowych oraz strategię i pełniąc funkcję Członka Zarządu i Joint-CEO całej Grupy.

W 2008 wraz z Michałem Kicińskim, został zwycięzcą polskiej edycji prestiżowego konkursu Przedsiębiorca Roku organizowanego przez firmę Ernst and Young. Z kolei w roku 2011 został uznany wspólnie z Michałem Kicińskim Człowiekiem Roku 2010 Polskiego Internetu.

Marcin Iwiński w Zarządzie CD PROJEKT S.A.:
- koordynuje politykę i działania Spółki na arenie międzynarodowej,
- uczestniczy w nadzorowaniu i zarządzaniu zagranicznymi podmiotami zależnymi Spółki.

Piotr Nielubowicz – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył także studia o specjalności Finanse Przedsiębiorstw na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego bez uzyskania dyplomu a także studia podyplomowe Inwestycje Kapitałowe i Projekty Rozwojowe Firmy realizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz studia podyplomowe MSSF w Praktyce realizowane przez Szkołę Główną Handlową i EY Academy of Business.

Od 1999 roku, jako współwłaściciel, aktywnie uczestniczy w życiu spółek z Grupy CD PROJEKT, pełniąc funkcje m.in. Członka Zarządu i CFO. W Zarządzie CD PROJEKT S.A. koordynuje działania pionów finansowo-księgowych, nieruchomości i administracji, corporate governance oraz realizowane przez Spółkę procesy sprawozdawczości finansowej. Współuczestniczy w działalności relacji inwestorskich Spółki.

Piotr Nielubowicz w Zarządzie CD PROJEKT S.A.:
- koordynuje działania pionów finansowo-księgowych Spółki oraz realizowane przez Spółkę procesy sprawozdawczości finansowej,
- współuczestniczy w działalności relacji inwestorskich Spółki.

Adam Badowski – Członek Zarządu

Ukończył Filozofię na wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (absolutorium). Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku jako projektant i rysownik dla agencji Kolski and Partners Film & Advertising, zajmując się głównie tworzeniem storyboardów do spotów i reklam telewizyjnych i jako wolny strzelec grafiki reklamowej i wideoklipów.

Od 2002 związany zawodowo z Grupą CD PROJEKT. Jako grafik 3D i animator współtworzył pierwszy łódzki skład pracujący nad projektem „Wiedźmin”. Współodpowiedzialny za koncepcję i wizję artystyczną gier „Wiedźmin” i „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów”. Przed połączeniem CD Projekt RED Sp. z o.o. z CD Projekt RED S.A. pełnił funkcje Członka Zarządu CD Projekt RED Sp. z o.o. będąc głównie odpowiedzialnym za funkcjonowanie spółki oraz realizowaną przez nią produkcję gier.

Adam Badowski w Zarządzie CD PROJEKT S.A.:
- pełni funkcje szefa studia deweloperskiego CD PROJEKT RED funkcjonującego w ramach Spółki,
- koordynuje realizowane przez Spółkę procesy produkcji gier.

Michał Nowakowski – Członek Zarządu

Absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 roku ukończył także podyplomowe studia z zakresu Marketingu i Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.

Karierę zawodową rozwijał m.in. w wydawnictwach Egmont Sp. z o.o. (1999-2002) i Axel Springer Polska Sp. z o.o. (2002-2005) - gdzie współpracował przy tworzeniu czasopism z sektora gier komputerowych oraz odpowiadał za zakup licencji gier publikowanych na płytach CD dołączanych do miesięczników.

Od 2005 roku związany jest z Grupą CD PROJEKT. Od 2008 roku jest Członkiem Komisji Rewizyjnej organizacji SPIDOR (Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego), a od 2015 roku Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polskie Gry.

Michał Nowakowski w Zarządzie CD PROJEKT S.A. odpowiada za kształtowanie i realizację polityki sprzedażowej i wydawniczej Spółki.

Piotr Karwowski – Członek Zarządu

Piotr Karwowski jest absolwentem Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej PJWSTK), którą ukończył ze specjalizacją w Multimediach i Sztucznej Inteligencji. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku od współpracy z CD PROJEKT.

Na przestrzeni lat odpowiadał za powstanie i rozwój serwisów oraz sklepów internetowych CD PROJEKT oraz gram.pl. Pracował także przy projektowaniu platform online wspierających takie produkcje jak World of Warcraft (Battle.net) oraz Wiedźmin 3 (GOG Galaxy).

Piotr Karwowski jest współtwórcą GOG.com – globalnej platformy cyfrowej dystrybucji powstałej w 2008 r., gdzie od początku odpowiadał za koordynowanie prac projektowych związanych z rozwojem sklepu GOG.com, a następnie – technologii GOG Galaxy.

Piotr Karwowski w Zarządzie CD PROJEKT S.A.:
- współzarządza segmentem GOG.com, odpowiadając m.in. za projektowanie i rozwój platformy GOG.com oraz technologii GOG Galaxy,
- nadzoruje usługi sieciowe Grupy CD PROJEKT,
- od 2019 r. odpowiada za działalność i rozwój GWINTA.