Zarząd

Zarząd CD PROJEKT S.A. działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie i reprezentowanie Spółki we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przez przepisy prawa lub Statut Spółki jako obszaru kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

W skład siedmioosobowego Zarządu CD PROJEKT S.A. wchodzą:

Adam Kiciński – Chief Executive Officer, Członek Zarządu

Odpowiedzialny za strategię Spółki i jej realizację. Wyznacza kierunki działania zarządu i koordynuje jego funkcjonowanie. Reprezentuje spółkę w kontaktach z inwestorami.

Bezpośrednio podlegający mu obszar:
Relacje Inwestorskie

Ur. w 1969 roku. Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego bez uzyskania dyplomu. Z CD PROJEKT związany jest od początku jego istnienia. Brał aktywny udział w tworzeniu i rozwijaniu dystrybucji gier w Polsce.

W latach 1995-1999 tworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD PROJEKT, a od 1999 do 2004 roku zajmował w tej spółce stanowisko Dyrektora Handlowego. Od 2004 roku współkierował, a od 2006 kierował pracami CD PROJEKT RED - nowej spółki z grupy odpowiedzialnej za stworzenie Wiedźmina, którego pierwsza część miała premierę na jesieni 2007 roku.

Adam Kiciński kierował również pracami nad stworzeniem, promocją i sprzedażą drugiej części Wiedźmina oraz stworzeniem własnej technologii do produkcji gier. Równocześnie w 2009 roku był kreatorem i liderem transakcji połączenia z notowanym na giełdzie Optimusem. Po formalnym zamknięciu transakcji z Optimusem i faktycznym przejęciu kontroli oraz odpowiedzialności za jego dalszy rozwój przez współwłaścicieli CD PROJEKT wszedł do zarządu Spółki, a jesienią 2010 roku stanął na jej czele.

Adam Kiciński jest m.in. laureatem nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta w kategorii „Wizja i Innowacje”.

Piotr Nielubowicz – Chief Financial Officer, Członek Zarządu

Odpowiedzialny za strategię finansową Spółki oraz raportowanie finansowe i niefinansowe. Nadzoruje strategiczne projekty korporacyjne, kluczowe inwestycje i politykę Spółki w obszarze środowiska i klimatu.

Bezpośrednio podlegają mu obszary:
Finanse // Księgowość // Podatki

Ur. w 1974 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył także studia o specjalności Finanse Przedsiębiorstw na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego bez uzyskania dyplomu a także studia podyplomowe Inwestycje Kapitałowe i Projekty Rozwojowe Firmy realizowane przez Szkołę Główną Handlową oraz studia podyplomowe MSSF w Praktyce realizowane przez Szkołę Główną Handlową i EY Academy of Business.

Od 1999 roku, jako współwłaściciel, aktywnie uczestniczy w życiu spółek z Grupy CD PROJEKT, pełniąc funkcje m.in. Członka Zarządu i CFO.

Adam Badowski – Chief Creative Officer, Członek Zarządu

Odpowiedzialny za wizję kreatywną Spółki oraz zarządzanie, rozwój i prowadzenie zespołów kreatywnych w firmie. Tworzy i definiuje unikalny wizerunek firmy i styl, który wyróżnia ją i jej produkty na rynku.

Bezpośrednio podlegają mu obszary:
Reżyseria gier // Story // Global Art //
Audio & Music // Localization & English adaptation

Ur. w 1975 roku. Ukończył Filozofię na wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (absolutorium). Karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku jako projektant i rysownik dla agencji Kolski and Partners Film & Advertising, zajmując się głównie tworzeniem storyboardów do spotów i reklam telewizyjnych i jako wolny strzelec grafiki reklamowej i wideoklipów.

Od 2002 związany zawodowo z Grupą CD PROJEKT. Jako grafik 3D i animator współtworzył pierwszy łódzki skład pracujący nad projektem „Wiedźmin”. Współodpowiedzialny za koncepcję i wizję artystyczną gier „Wiedźmin” i „Wiedźmin 2: Zabójcy Królów”. Przed połączeniem CD PROJEKT RED Sp. z o.o. z CD PROJEKT RED S.A. pełnił funkcje Członka Zarządu CD PROJEKT RED Sp. z o.o. będąc głównie odpowiedzialnym za funkcjonowanie spółki oraz realizowaną przez nią produkcję gier.

Michał Nowakowski – Chief Commercial Officer, Członek Zarządu

Odpowiedzialny za strategię biznesową Spółki i efektywną politykę sprzedażową. Wspiera rozwój nowych linii produktowych i zarządza istniejącym katalogiem produktów (franchise flywheel). Kształtuje długoterminowe relacje biznesowe z kluczowymi partnerami.

Bezpośrednio podlegają mu obszary:
Business development // Prawny //
Globalna Produkcja // Procurement

Ur. w 1978 roku. Absolwent Filologii Angielskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 roku ukończył także podyplomowe studia z zakresu Marketingu i Zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego.

Karierę zawodową rozwijał m.in. w wydawnictwach Egmont Sp. z o.o. (1999-2002) i Axel Springer Polska Sp. z o.o. (2002-2005) - gdzie współpracował przy tworzeniu czasopism z sektora gier komputerowych oraz odpowiadał za zakup licencji gier publikowanych na płytach CD dołączanych do miesięczników.

Od 2005 roku związany jest z Grupą CD PROJEKT. Od 2008 roku jest Członkiem Komisji Rewizyjnej organizacji SPIDOR (Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego), a od 2015 roku Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Polskie Gry.

Piotr Karwowski – Joint Chief Operating Officer, Członek Zarządu

Odpowiada za procesy związane z produkcją gier, optymalizacją zdolności operacyjnych spółki, w tym w obszarze wewnętrznej oraz zewnętrznej produkcji gier i zarządzania studiami Grupy. Dodatkowo nadzoruje rozwój kompetencji online i user experience (UX).

Bezpośrednio podlegają mu obszary:
Produkcji gier // Działalności operacyjnej studiów //
IT & Security // Online // UX

Ur. w 1982 roku. Absolwent Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (dawniej PJWSTK), którą ukończył ze specjalizacją w Multimediach i Sztucznej Inteligencji. Karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku od współpracy z CD PROJEKT.

Na przestrzeni lat odpowiadał za powstanie i rozwój serwisów oraz sklepów internetowych CD PROJEKT oraz gram.pl. Pracował także przy projektowaniu platform online wspierających takie produkcje jak World of Warcraft (Battle.net) oraz Wiedźmin 3 (GOG Galaxy).

Piotr Karwowski jest współtwórcą GOG.com – globalnej platformy cyfrowej dystrybucji powstałej w 2008 r., gdzie od początku odpowiadał za koordynowanie prac projektowych związanych z rozwojem sklepu GOG.com, a następnie – technologii GOG Galaxy.

Paweł Zawodny – Joint Chief Operating Officer, Członek Zarządu

Odpowiada za kształtowanie strategii technologicznej firmy oraz optymalizację jej zdolności operacyjnych. Odgrywa kluczową rolę w procesie transformacji technologicznej, jak i organizacyjnej CD PROJEKT RED. Nadzoruje działalność firmy w zakresie zatrudnienia, zarządzania talentami i metodologią pracy, dbając o to, aby były one zgodne z szerszymi celami transformacyjnymi firmy.

Bezpośrednio podlegają mu obszary:
HR // Kultury, Różnorodności i Włączania // Technologii (w tym R&D)

Ur. w 1977 roku. Absolwent Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej na kierunku Informatyka.

Karierę zawodową rozpoczął w 1997 roku we wrocławskiej spółce Techland, gdzie do roku 2016 zajmował się produkcją gier i rozwojem studia, w tym od 2009 roku piastował funkcję Członka Zarządu Spółki. Paweł Zawodny pełni rolę Członka Rady Nadzorczej spółki Juice Games S.A.

Do Grupy CD PROJEKT dołączył w 2018 roku, początkowo jako szef studia we Wrocławiu.

Jeremiah Cohn – Chief Marketing Officer, Członek Zarządu

Jest odpowiedzialny za globalną strategię marketingową Spółki, komunikację produktową i branding wspierający rozwój franczyz. Buduje rozpoznawalność firmy, jej IP i tytułów kształtując relacje z fanami i społecznością graczy.

Bezpośrednio podlegają mu obszary:
Marketing // PR // Franczyzy

Ur. w 1975 roku. Uzyskał dyplom Uniwersytetu Stanowego Karoliny Północnej na kierunku Informatyka oraz ukończył studia podyplomowe w Columbia Business School ze specjalnością Marketing i Zarządzanie.

W trakcie swojej kariery pełnił funkcję dyrektora marketingu, brand managera oraz projektanta gier w globalnych korporacjach wydawniczych, m. in. w Activision, Warner Brothers, Atari i Electronic Arts.

W 2014 roku dołączył do Grupy CD PROJEKT jako dyrektor zarządzający i członek zarządu CD PROJEKT Inc. – amerykańskiej spółki zależnej prowadzącej działalność wydawniczą w Ameryce Północnej. Wchodzi również w skład zarządu studia The Molasses Flood.