Otoczenie rynkowe

Zgodnie z szacunkami Newzoo1 wartość globalnego rynku gier w 2023 roku wyniosła 184,0 mld USD, co jest poziomem o 0,6% wyższym niż w 2022 r. W ubiegłym roku odnotowano wzrost zarówno w segmencie gier PC, który zwiększył swoją wartość o 5,3% r/r do 38,4 mld USD, jak i w segmencie konsolowym, który urósł o 1,7% r/r do 53,1 mld USD. W 2023 r. spadała natomiast wartość segmentu gier mobilnych, który skurczył się o 1,4% r/r do 90,5 mld USD.

Światowy rynek gier w 2023 r. w podziale na urządzenia (w %)


Źródło: Newzoo

Badania ESA (Entertainment Software Association)2 dotyczące Stanów Zjednoczonych – najważniejszego rynku z perspektywy udziału w sprzedaży Grupy – wskazują, że zdecydowanie najczęściej używanym urządzeniem do gry w USA są smartfony (wskazane przez 64% jako jedno z najczęściej używanych urządzeń do gry) przed konsolami (54%) i komputerami PC (45%).

Długoterminowe prognozy rozwoju globalnego rynku gier pozostają optymistyczne. W ocenie Newzoo, jednej z czołowych firm badawczych zajmujących się analizą rynku gier i e-sportu, do 2026 r. światowy rynek gier wideo osiągnie wartość 205,4 mld USD3, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) tego rynku w latach 2023–2026 na poziomie 3,7%. Z kolei raport PwC „Global Entertainment & Media Outlook 2023–20274 wskazuje, że rynek gier wideo w latach 2023–2027 będzie rósł średniorocznie o 7,9%.

 

1 Newzoo’s Games Market Estimates and Forecasts, Newzoo, 8 lutego 2024 r., data odsłony: 10 lutego 2024 r., https://newzoo.com/resources/blog/games-market-estimates-and-forecasts-2023
2 2023 Essential Facts About the Video Game Industry, data odsłony: 10 lutego 2024 r., https://www.theesa.com/2023-essential-facts/
3 Newzoo’s Games Market Estimates and Forecasts, Newzoo, 8 lutego 2024 r., data odsłony: 10 lutego 2024 r., https://newzoo.com/resources/blog/games-market-estimates-and-forecasts-2023
4 Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2023–2027, PwC, 21 czerwca 2023 r., data odsłony: 10 lutego 2023 r., skrót raportu: https://www.pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook/insights-and-perspectives.html