Otoczenie rynkowe

Zgodnie z szacunkami Newzoo1 – jednej z czołowych firm badawczych zajmujących się analizą rynku gier i e-sportu – wartość globalnego rynku gier w 2020 roku wyniosła 174,9 mld USD. To poziom o 19,6% wyższy niż w 2019 r., kiedy wartość ta wyniosła 146,2 mld USD. Tak dynamiczny wzrost rynku w ujęciu rocznym Newzoo tłumaczy zwiększeniem zaangażowania graczy, do którego przyczyniła się pandemia COVID-19. Wprowadzane w wielu krajach ograniczenia mobilności wpłynęły na wzrost popularności form rozrywki dostępnych bez wychodzenia z domu. Najbardziej dynamiczny wzrost osiągnęły segmenty gier mobilnych oraz gier na konsole. Zgodnie z szacunkami, pierwszy z nich r.sł w 2020 r. o 25,6% r/r do 86,3 mld USD, z kolei segment konsolowy zanotował wzrost o 21,0% r/r do 51,2 mld USD. Rynek gier na PC osiągnął wartość 37,4 mld USD, rosnąc względem 2019 r. o 6,2%.

Wykres 1  Światowy rynek gier w 2020 r. w podziale na urządzenia (w %)


Źródło: Newzoo

Badania ESA (Entertainment Software Association)2 dotyczące Stanów Zjednoczonych – najważniejszego rynku z perspektywy udziału w sprzedaży Grupy – wskazują, że najczęściej używanym urządzeniem do gry są smartfony, jednak ich przewaga nad konsolami i komputerami PC jest umiarkowana. 61% amerykańskich graczy wskazało wśród najczęściej używanych urządzeń do gry właśnie smartfony, 52% wymieniło konsole, natomiast 49% wskazało komputery PC.

Długoterminowe prognozy rozwoju globalnego rynku gier pozostają optymistyczne. W ocenie Newzoo, do 2023 r. światowy rynek gier osiągnie wartość 217,9 mld USD. To oznacza, że prognozowany skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) rynku gier wideo w latach 2020–2023 wynosi 7,6%. Z kolei raport PWC „Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024”3 wskazuje, że skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) rynku gier wideo i e-sportu w okresie od 2020 r. do 2024 r. ma wynieść 6,5%.

Wykres 2  Szacowany udział poszczególnych rejonów świata w globalnym rynku gier w 2020 r. (w %)


Źródło: Newzoo

Pod względem terytorialnym zdecydowanie największy udział w rynku w 2020 r. miały kraje Azji i Pacyfiku. Rejon ten, którego wartość szacowana jest na 84,3 mld USD (wzrost o 17,5% r/r), odpowiadał w 2020 r. za blisko połowę globalnego rynku gier. Drugim co do wielkości rynkiem pozostaje obszar Ameryki Północnej, który zanotował wzrost o 21,4%, do poziomu 44,7 mld USD. Niewiele mniejszy jest rynek Europy, który jest warty 32,9 mld USD, po wzroście w 2020 r. o 19,9% r/r. Najbardziej dynamiczny wzrost wartości odnotował rynek Bliskiego Wschodu i Afryki, który zyskiwał 30,2% w 2020 r., osiągając wartość 6,2 mld USD. Warto podkreślić, że tylko dwa państwa – Chiny i Stany Zjednoczone – odpowiadają za 49% globalnego rynku gier. Wartość tych rynków w 2020 r. została oszacowana na odpowiednio 44,0 mld USD oraz 41,3 mld USD4.

 

1 Global Game Revenues Up an Extra $15 Billion This Year as Engagement Skyrockets, Newzoo, 4 listopada 2020 r., data odsłony: 20 luty 2021 r., newzoo.com/insights/articles/game-engagement-during-covid-pandemic-adds-15-billion-to-global-games-market-revenue-forecast/
2 2020 Essential Facts About the Video Game Industry, data odsłony: 10 lutego 2021 r., theesa.com/wp-content/uploads/2020/07/Final-Edited-2020-ESA_Essential_facts.pdf
3 Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2020–2024, PWC, data odsłony: 10 lutego 2021 r., skrót raportu: pwc.com/gx/en/entertainment-media/outlook-2020/perspectives.pdf
4 Global Game Revenues Up an Extra $15 Billion This Year as Engagement Skyrockets, Newzoo, 4 listopada 2020 r., data odsłony: 20 luty 2021 r., newzoo.com/insights/articles/game-engagement-during-covid-pandemic-adds-15-billion-to-global-games-market-revenue-forecast/