Otoczenie rynkowe

Zgodnie z szacunkami Newzoo1 – jednej z czołowych firm badawczych zajmujących się analizą rynku gier i e-sportu – wartość globalnego rynku gier w 2022 roku wyniosła 184,4 mld USD. To poziom o 4,3% niższy niż w 2021 r. i jednocześnie o 3,0% wyższy niż w 2020 r. Pierwszy w historii badań Newzoo spadek wartości globalnego rynku gier jest pochodną m.in. wysokiej bazy z dwóch ostatnich lat, które były napędzane pandemią COVID-19. Platforma analityczna wskazuje również niesprzyjającą globalną sytuację gospodarczą, która przełożyła się na niższy dochód rozporządzalny gospodarstw, a co za tym idzie wydatki na gry.

Wzrost w 2022 roku osiągnął jedynie segment gier PC, który rósł o 1,8% r/r do 38,2 mld USD. W 2022 r. spadała zarówno wartość rynku gier mobilnych, jak i segmentu konsolowego. Zgodnie z szacunkami, rynek gier mobilnych skurczył się w 2022 r. o 6,4% r/r do 92,2 mld USD, z kolei segment konsolowy zanotował spadek o 4,2% r/r do 51,8 mld USD.

Światowy rynek gier w 2022 r. w podziale na urządzenia (w %)


Źródło: Newzoo

Badania ESA (Entertainment Software Association)2 dotyczące Stanów Zjednoczonych – najważniejszego rynku z perspektywy udziału w sprzedaży Grupy – wskazują, że zdecydowanie najczęściej używanym urządzeniem do gry w USA są smartfony, wyprzedzające konsole i komputery PC. 70% amerykańskich graczy wskazało wśród najczęściej używanych urządzeń do gry właśnie smartfony, 52% wymieniło konsole, natomiast 43% wskazało komputery PC.

Długoterminowe prognozy rozwoju globalnego rynku gier pozostają optymistyczne. W ocenie Newzoo, do 2025 r. światowy rynek gier wideo osiągnie wartość 211,2 mld USD3, co implikuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) tego rynku w latach 2022–2025 na poziomie 4,6%. Z kolei raport PwC „Global Entertainment & Media Outlook 2022–2026”4 wskazuje, że rynek gier wideo i e-sportu w latach 2022–2026 będzie rósł średniorocznie o 8,0%.

 

1 Newzoo’s Games Market Estimates and Forecasts, Newzoo, 20 stycznia 2023 r., data odsłony: 26 stycznia 2023 r., newzoo.com/insights/articles/the-latest-games-market-size-estimates-and-forecasts
2 2022 Essential Facts About the Video Game Industry, data odsłony: 26 stycznia 2023 r., theesa.com/resource/2022-essential-facts-about-the-video-game-industry/
3 Newzoo’s Games Market Estimates and Forecasts, Newzoo, 20 stycznia 2023 r., data odsłony: 26 stycznia 2023 r., newzoo.com/insights/articles/the-latest-games-market-size-estimates-and-forecasts
4 Perspectives from the Global Entertainment & Media Outlook 2022–2026, PwC, data odsłony: 26 stycznia 2023 r., skrót raportu: pwc.com/gx/en/industries/tmt/media/outlook/outlook-perspectives.html