Rada Nadzorcza

Kompetencje Rady Nadzorczej regulowane są zapisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stałe nadzorowanie funkcjonowania Spółki. Swoją rolę Rada Nadzorcza realizuje m.in. poprzez wydawanie opinii, ocen czy podejmowanie uchwał.

Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. jest pięcioosobowa. W jej skład wchodzą:

Katarzyna Szwarc – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Rozpoczęła karierę zawodową w 2003 r. jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006-2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007-2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 do 2018 r. była dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 r. oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 r. pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od czerwca 2007 r. pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej CD PROJEKT S.A. (do 2011 r. istniejącej jeszcze pod firmą Optimus S.A.). Od marca 2008 r. pełniła funkcję Sekretarza, a od czerwca 2018 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. Od stycznia 2013 r. Katarzyna Szwarc pełni funkcję członka rady nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Katarzyna Szwarc jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Katarzyna Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta. Katarzyna Szwarc nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Katarzyna Szwarc nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Piotr Pągowski* – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny członek Komitetu Audytu

Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Elektroniki. Piotr Pągowski jest związany z branżą IT od 1993 roku. Rozpoczynał swoją karierę w firmie Baza Sp. z o.o. i Westwood. Od 1995 r. był związany z firmą Intel, gdzie odpowiadał m.in. za strategię rozwoju w regionie Europy Środkowej (CEE). Od 2006 do 2011 r. pracował w firmie Microsoft, gdzie odpowiadał za rozwój rynku konsumenckiego w tym premierę konsoli Xbox 360 na polskim rynku, a także za rozwój usług on-line. W latach 2011-2015 jako Członek Zarządu HP Polska kierował działem komputerów osobistych, a po reorganizacji połączonymi działami komputerów osobistych i druku. Obecnie jest członkiem zarządu Solwit SA, spółki działającej na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz wspiera fundusz inwestycyjny Black Pearls VC jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Dodatkowo angażuje się na rynku innowacji technologicznych jako mentor, ale także jako inwestor na wczesnym etapie projektów.

 

Maciej Nielubowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Rachunkowość i finanse. Stypendysta programu SAIPEKS, w ramach którego pracował w Korei Południowej w firmach AIG General Insurance oraz Ajin Extek, a także studiował na Kyungpook National University w Daegu. W latach 2009-2015 pracował w Deloitte w Departamencie Audytu Finansowego w zespole Financial Services Industry przy projektach badania i przeglądów sprawozdań finansowych według PSR i MSR, badania środowiska kontroli SOX oraz due diligence. Od 2015 roku związany z Grupą Generali Polska, gdzie od 2018 pełni funkcję Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego w towarzystwach ubezpieczeniowych Concordia Ubezpieczenia.

 

Michał Bień* – członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 r. Od 2001 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, następnie adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Profesjonalna działalność, prowadzona w ramach międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce oraz praktyki indywidualnej, obejmowała w szczególności doradztwo prawne w transakcjach połączeń i przejęć (M&A), wspólnych przedsięwzięciach (JV), publicznych ofertach akcji (IPO) oraz w sprawach regulacyjnych, korporacyjnych i kontraktowych na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, z sektorów energetycznego, paliwowego, telekomunikacyjnego, mediów, private equity, bankowości i finansów oraz ubezpieczeń.

 

Krzysztof Kilian* – członek Rady Nadzorczej, niezależny członek Komitetu Audytu

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Mechaniczny Technologiczny. W roku 1983 rozpoczął pracę zawodową w Stoczni „Wisła” w Gdańsku. Po 1989 roku uczestniczył w przemianach politycznych w Polsce, będąc m.in. Dyrektorem Gabinetu premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, a następnie w latach 1992-1993 Ministrem Łączności. Lata 1994-1997 to okres pracy w Banku Handlowym. Następnie w latach 1997-1998 pełnił funkcję doradcy ds. Polski w banku inwestycyjnym Morgan Stanley Dean Witter oraz w latach 1999-2000 ING Barings, doradzając w fuzjach i przejęciach. Jednocześnie, do 2008 r. prowadził własną działalność gospodarczą – w której realizował projekty w obszarze teleinformatyki m.in. dla PZU, PKO BP, BZWBK S.A., Siemens, Asseco, Prokom, Nokia. W latach 2008-2011 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Polkomtel S.A. ds. marketingu i zarządzania relacjami z klientami, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynowanie procesu sprzedaży Polkomtel S.A. W latach 2012-2013 kierował PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. jako Prezes Zarządu. W latach 2016-2019 członek International Business Council – Retail w INNOGY Essen. W zakresie nadzoru właścicielskiego posiada doświadczenie zdobyte w radach nadzorczych PKO BP, TFI PZU, KGHM, BPH, PGF S.A., Poczta Polska.

 

*kryterium niezależności określone w zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. z działalności:

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2012 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2013 r

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2014 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2015 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2016 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2017 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2018 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2019 r.