Rada Nadzorcza

Kompetencje Rady Nadzorczej regulowane są zapisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stałe nadzorowanie funkcjonowania Spółki. Swoją rolę Rada Nadzorcza realizuje m.in. poprzez wydawanie opinii, ocen czy podejmowanie uchwał.

Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. jest pięcioosobowa. W jej skład wchodzą:

Katarzyna Szwarc – Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laudae), Radca Prawny wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Działalność zawodową rozpoczynała w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sprawując zadania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi oraz świadcząc usługi obsługi korporacyjnej na rzecz organów Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek zależnych. Aktualna działalność zawodowa: Dyrektor Działu Prawnego Mennicy Polskiej S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej Energopol Warszawa S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZNLE S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej CD Projekt RED S.A., Sekretarz Rady Nadzorczej Energopol- Południe S.A., Sekretarz Rady Nadzorczej Mennica Metale Szlachetne S.A., Sekretarz Rady Nadzorczej NEWAG S.A.

Piotr Pągowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Elektroniki. Piotr Pągowski jest związany z branżą IT od 1993 roku. Rozpoczynał swoją karierę w firmie Baza Sp. z o.o. i Westwood. Od 1995 był związany z firmą Intel, gdzie odpowiadał m.in. za strategię rozwoju w regionie Europy Środkowej (CEE). Od 2006 do 2011 pracował w firmie Microsoft, gdzie odpowiadał za rozwój rynku konsumenckiego w tym premierę konsoli Xbox 360 na polskim rynku, a także za rozwój usług on-line. W latach 2011-2015 jako Członek Zarządu HP Polska kierował działem komputerów osobistych, a po reorganizacji połączonymi działami komputerów osobistych i druku. Obecnie kieruje spółką Actionmed sp. z o.o. działającą na rynku sprzętu medycznym oraz wspiera fundusz inwestycyjny Black Pearls VC jako Venture Partner. Dodatkowo angażuje się na rynku innowacji technologicznych jako mentor, ale także jako inwestor na wczesnym etapie projektów.

Maciej Majewski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Działalność zawodową rozpoczynał pracując w kancelariach adwokackich, gdzie zajmował obsługą przedsiębiorstw w zakresie obrotu nieruchomościami i prawa handlowego (lata 1994-2001). Od roku 2004 prowadzi samodzielną praktykę, świadcząc usługi na rzecz przedsiębiorców w zakresie rozwoju przedsiębiorstw, doradztwa prawnego i gospodarczego. Dodatkowo w latach 2004-2006 związany z Grupą CD Projekt, gdzie był odpowiedzialny za rozwój spółki CD Projekt Localisation Centre Sp. z o.o.

Michał Bień – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 r. Od 2001 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Profesjonalna działalność, prowadzona w ramach międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce, obejmowała w szczególności doradztwo prawne w transakcjach połączeń i przejęć (M&A), wspólnych przedsięwzięciach (JV), publicznych ofertach akcji (IPO) oraz w sprawach regulacyjnych, korporacyjnych i kontraktowych na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, z sektorów energetycznego, paliwowego, telekomunikacyjnego, mediów, private equity oraz bankowości i finansów.

Krzysztof Kilian – Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Politechniki Gdańskiej, Wydział Mechaniczny-Technologiczny. W roku 1983 rozpoczął pracę zawodową w Stoczni „Wisła” w Gdańsku. Po 1989 roku uczestniczył w przemianach politycznych w Polsce, będąc m.in. Dyrektorem Gabinetu premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, a następnie w latach 1992 – 1993 Ministrem Łączności. Lata 1994 – 1997 to okres pracy w Banku Handlowym. Następnie w latach 1997-1998 pełnił funkcję doradcy ds. Polski w banku inwestycyjnym Morgan Stanley Dean Witter oraz w latach 1999-2000 ING Barings, doradzając w fuzjach i przejęciach. Jednocześnie, do 2008 roku prowadził własną działalność gospodarczą – w której realizował projekty w obszarze teleinformatyki m.in. dla PZU, PKO BP, BZWBK S.A., Siemens, Asseco, Prokom, Nokia. W latach 2008 – 2011 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Polkomtel S.A. ds. marketingu i zarządzania relacjami z klientami, gdzie był odpowiedzialny za przygotowanie i koordynowanie procesu sprzedaży Polkomtel S.A. W latach 2012 – 2013 kierował PGE Polską Grupą Energetyczną S.A. jako Prezes Zarządu. W zakresie nadzoru właścicielskiego posiada doświadczenie zdobyte w radach nadzorczych PKO BP, TFI PZU, KGHM, BPH, PGF S.A., Poczta Polska.

W ramach Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. nie istnieją komitety.

Z uwagi na pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji, Rada Nadzorcza postanowiła, iż zadania Komitetu Audytu przewidziane ustawą z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorcze publicznym, wykonywać będzie Rada Nadzorcza w pełnym składzie.

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. z działalności:

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2012 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2013 r

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2014 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2015 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2016 r.