Rada Nadzorcza

Kompetencje Rady Nadzorczej regulowane są zapisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stałe nadzorowanie funkcjonowania Spółki. Swoją rolę Rada Nadzorcza realizuje m.in. poprzez wydawanie opinii, ocen czy podejmowanie uchwał.

Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. jest pięcioosobowa. W jej skład wchodzą:

Katarzyna Szwarc – Przewodnicząca Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Rozpoczęła karierę zawodową w 2003 r. jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006-2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007-2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 do 2018 r. była dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 r. oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 r. pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od 29 czerwca 2007 r. pełni funkcję przewodniczącej rady nadzorczej CD PROJEKT S.A. (do 2011 r. istniejącej jeszcze pod firmą Optimus S.A.). Od marca 2008 r. pełniła funkcję Sekretarza, a od czerwca 2018 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. Od stycznia 2013 r. Katarzyna Szwarc pełni funkcję członka rady nadzorczej w Funduszu Inwestycji Polskich Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie.

Katarzyna Szwarc jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Katarzyna Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta. Katarzyna Szwarc nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Katarzyna Szwarc nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Pągowski* – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, niezależny członek Komitetu Audytu

Absolwent Politechniki Warszawskiej na wydziale Elektroniki. Piotr Pągowski jest związany z branżą IT od 1993 roku. Rozpoczynał swoją karierę w firmie Baza Sp. z o.o. i Westwood. Od 1995 r. był związany z firmą Intel, gdzie odpowiadał m.in. za strategię rozwoju w regionie Europy Środkowej (CEE). Od 2006 do 2011 r. pracował w firmie Microsoft, gdzie odpowiadał za rozwój rynku konsumenckiego w tym premierę konsoli Xbox 360 na polskim rynku, a także za rozwój usług on-line. W latach 2011-2015 jako Członek Zarządu HP Polska kierował działem komputerów osobistych, a po reorganizacji połączonymi działami komputerów osobistych i druku. Obecnie jest członkiem zarządu Solwit SA, spółki działającej na rynku oprogramowania dla przedsiębiorstw oraz wspiera fundusz inwestycyjny Black Pearls VC jako Przewodniczący Rady Nadzorczej. Od 2018 r. rozwija własny projekt z branży kosmetycznej BIOUP. Dodatkowo angażuje się na rynku innowacji technologicznych jako mentor, ale także jako inwestor na wczesnym etapie projektów.

Piotr Pągowski został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej 27 czerwca 2011 r.

Maciej Nielubowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Rachunkowość i finanse. Stypendysta programu SAIPEKS, w ramach którego pracował w Korei Południowej w firmach AIG General Insurance oraz Ajin Extek, a także studiował na Kyungpook National University w Daegu. W latach 2009-2015 pracował w Deloitte w Departamencie Audytu Finansowego w zespole Financial Services Industry przy projektach badania i przeglądów sprawozdań finansowych według PSR i MSR, badania środowiska kontroli SOX oraz due diligence. Od 2015 roku związany z Grupą Generali Polska, gdzie od 2018 pełni funkcję Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego w towarzystwach ubezpieczeniowych Concordia Ubezpieczenia.

Maciej Nielubowicz został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej 11 października 2017 r.

Michał Bień* – członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 r. Od 2001 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, następnie adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Profesjonalna działalność, prowadzona w ramach międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce oraz praktyki indywidualnej, obejmowała w szczególności doradztwo prawne w transakcjach połączeń i przejęć (M&A), wspólnych przedsięwzięciach (JV), publicznych ofertach akcji (IPO) oraz w sprawach regulacyjnych, korporacyjnych i kontraktowych na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, z sektorów energetycznego, paliwowego, telekomunikacyjnego, mediów, private equity, bankowości i finansów oraz ubezpieczeń.

Michał Bień został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej 24 maja 2016 r.

Jan Łukasz Wejchert* – członek Rady Nadzorczej, niezależny członek Komitetu Audytu

W 1995 r. uzyskał licencjat na kierunku Finanse i Ekonomia Portobello Business College w Dublinie. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w banku ING Barings jako analityk ds. rynku kapitałowego i finansowania strukturalnego. Od maja 1997 r. do września 1999 r. był menedżerem w Deutsche Morgan Grenfell.
Jest pomysłodawcą i założycielem wielu spółek specjalizujących się w obszarze nowych technologii, m.in. w czerwcu 1999 r. założył Tenbit.pl, jeden z pierwszych polskich wortali rozrywkowych, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu do 2002 r. 
W latach 1998-2012 Jan Łukasz Wejchert był akcjonariuszem ITI Holdings S.A., a od 2009 r. do 2012 r. również członkiem komitetu wykonawczego tej spółki. Od 2001 r, pełnił funkcję wiceprezesa, a od 2004 roku do 2011 roku, funkcję prezesa zarządu Onet.pl S.A. (następnie Grupa Onet.pl S.A.), gdzie przeprowadził szereg akwizycji oraz uruchomił wiele innowacyjnych produktów i usług. W latach 2006-2011 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TVN S.A., gdzie odpowiadał za rozwój sekcji online.
Od momentu powstania spółki Justtag Sp. z o. o., do roku 2014, Jan Łukasz Wejchert jako prezes zarządu, tworzył strategię rozwoju oraz zarządzał spółką w kwestiach m.in. finansowych, budżetowych i strategicznych. W 2012 r. założył spółkę Dirlango Sp. z o. o., która zajmuje się m.in. doradztwem strategicznym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym optymalizacją procesów biznesowych, wyszukiwaniem atrakcyjnych celów inwestycyjnych, oceną rentowności projektów inwestycyjnych oraz wsparciem w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Jan Łukasz Wejchert został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej 25 maja 2021 r.

 

*kryterium niezależności określone w zaleceniu Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. z działalności:

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2012 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2013 r

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2014 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2015 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2016 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2017 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2018 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2019 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2020 r.