Rada Nadzorcza

Kompetencje Rady Nadzorczej regulowane są głównie przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy stałe nadzorowanie funkcjonowania Spółki. Swoją rolę Rada Nadzorcza realizuje m.in. poprzez wydawanie opinii, ocen czy podejmowanie uchwał.

Członków Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej, czteroletniej kadencji. Obecna kadencja Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. kończy się w 2025 r. Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. jest pięcioosobowa. W jej skład wchodzą:

Marcin Iwiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ur. w 1974 roku

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku zarządzanie i marketing. Ukończył ponadto magisterskie studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 1994 r. wraz z Michałem Kicińskim założył firmę CD Projekt, która z czasem przerodziła się w grupę kapitałową CD PROJEKT. Odpowiadał za rozwój biznesu, działalność wydawniczą, kontakty międzynarodowe oraz strategię firmy, a następnie całej grupy, w której pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. międzynarodowych. Jest współtwórcą silnej pozycji studia CD PROJEKT RED na rynku międzynarodowym i sukcesu jego dwóch głównych franczyz — Wiedźmina i Cyberpunka 2077. Marki, które współtworzył, cieszą się zaufaniem licznych partnerów biznesowych oraz ogromną popularnością wśród milionów graczy na całym świecie.

Marcin Iwiński został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2022 roku, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2023 roku. Od tego dnia pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

Katarzyna Szwarc – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Ur. w 1980 roku

Rozpoczęła karierę zawodową w 2003 r. jako asystent prawny biura zarządu Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, gdzie w latach 2006-2007 pełniła funkcję specjalisty ds. prawnych, a następnie, w latach 2007-2010, kierownika działu prawnego. Od 2010 do 2018 r. była dyrektorem działu prawnego Mennica Polska S.A. Od marca 2008 do kwietnia 2009 r. oraz od grudnia 2009 do kwietnia 2013 r. pełniła funkcję sekretarza rady nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dawniej Energopol Południe S.A.). Od marca 2008 r. pełniła funkcję Sekretarza, a od czerwca 2018 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej Newag S.A. Od 2020 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od lutego 2024 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Katarzyna Szwarc jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz IESE Business School University of Navarra – Advanced Management Program. Katarzyna Szwarc jest radcą prawnym wpisanym na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W dniu 29 czerwca 2007 r. została powołana do pełnienia funkcji członka oraz Przewodniczącej Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. Od 1 stycznia 2023 r. pełni rolę Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.

Maciej Nielubowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Ur. w 1985 roku

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Rachunkowość i finanse. Stypendysta programu SAIPEKS, w ramach którego pracował w Korei Południowej w firmach AIG General Insurance oraz Ajin Extek, a także studiował na Kyungpook National University w Daegu. W latach 2009-2015 pracował w Deloitte w Departamencie Audytu Finansowego w zespole Financial Services Industry przy projektach badania i przeglądów sprawozdań finansowych według PSR i MSR, badania środowiska kontroli SOX oraz due diligence. Od 2015 roku związany z Grupą Generali Polska, gdzie od 2018 pełni funkcję Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego w towarzystwach ubezpieczeniowych Concordia Ubezpieczenia.

Maciej Nielubowicz został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej 11 października 2017 r.

Michał Bień* – Członek Rady Nadzorczej, niezależny Członek i Przewodniczący Komitetu Audytu

Ur. w 1970 roku

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1996 r. Od 2001 r. radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, następnie adwokat w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Profesjonalna działalność, prowadzona w ramach międzynarodowych kancelarii prawnych w Polsce oraz praktyki indywidualnej, obejmowała w szczególności doradztwo prawne w transakcjach połączeń i przejęć (M&A), wspólnych przedsięwzięciach (JV), publicznych ofertach akcji (IPO) oraz w sprawach regulacyjnych, korporacyjnych i kontraktowych na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów gospodarczych, w tym spółek giełdowych, z sektorów energetycznego, paliwowego, telekomunikacyjnego, mediów, private equity, bankowości i finansów oraz ubezpieczeń.

Michał Bień został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej 24 maja 2016 r.

Jan Łukasz Wejchert* – Członek Rady Nadzorczej, niezależny Członek Komitetu Audytu

Ur. w 1973 roku

W 1995 r. uzyskał licencjat na kierunku Finanse i Ekonomia Portobello Business College w Dublinie. Karierę zawodową rozpoczął w 1995 r. w banku ING Barings jako analityk ds. rynku kapitałowego i finansowania strukturalnego. Od maja 1997 r. do września 1999 r. był menedżerem w Deutsche Morgan Grenfell.
Jest pomysłodawcą i założycielem wielu spółek specjalizujących się w obszarze nowych technologii, m.in. w czerwcu 1999 r. założył Tenbit.pl, jeden z pierwszych polskich portali rozrywkowych, w którym pełnił funkcję prezesa zarządu do 2002 r. 
W latach 1998-2012 Jan Łukasz Wejchert był akcjonariuszem ITI Holdings S.A., a od 2009 r. do 2012 r. również członkiem komitetu wykonawczego tej spółki. Od 2001 r, pełnił funkcję wiceprezesa, a od 2004 roku do 2011 roku, funkcję prezesa zarządu Onet.pl S.A. (następnie Grupa Onet.pl S.A.), gdzie przeprowadził szereg akwizycji oraz uruchomił wiele innowacyjnych produktów i usług. W latach 2006-2011 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu TVN S.A., gdzie odpowiadał za rozwój sekcji online.
Od momentu powstania spółki Justtag Sp. z o. o., do roku 2014, Jan Łukasz Wejchert jako prezes zarządu, tworzył strategię rozwoju oraz zarządzał spółką w kwestiach m.in. finansowych, budżetowych i strategicznych. W 2012 r. założył spółkę Dirlango Sp. z o. o., która zajmuje się m.in. doradztwem strategicznym na rzecz podmiotów gospodarczych, w tym optymalizacją procesów biznesowych, wyszukiwaniem atrakcyjnych celów inwestycyjnych, oceną rentowności projektów inwestycyjnych oraz wsparciem w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

Jan Łukasz Wejchert został po raz pierwszy powołany do Rady Nadzorczej 25 maja 2021 r.

 

*kryterium niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. z działalności:

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2012 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2013 r

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2014 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2015 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S A w 2016 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2017 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2018 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2019 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2020 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2021 r.

Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A. w 2022 r.