Strategia

Aktualizacja strategii: Długofalowa perspektywa produktowa – październik 2022

Aktualizacja strategii: Długofalowa perspektywa produktowa – prezentacja

Grupa CD PROJEKT: Strategiczne kierunki rozwoju w perspektywie długofalowej


Aktualizacja strategii – marzec 2021

 

Aktualizacja Strategii Grupy CD PROJEKT – prezentacja
Czat inwestorski związany z Aktualizacją Strategii Grupy CD PROJEKT

Strategia Grupy Kapitałowej CD PROJEKT na lata 2016 – 2021