Niezamówione materiały

Cześć!

Doceniamy, że czasem możesz chcieć podzielić się z nami swoim pomysłem lub stworzoną pracą, by zainspirować nas do stworzenia kolejnej wspaniałej gry na tej podstawie. Dziękujemy za entuzjazm i zainteresowanie, jakimi darzysz to, czym na co dzień się zajmujemy. 

Niestety nie jesteśmy w stanie ani po prostu nie możemy zapoznać się ze wszelkimi przesyłanymi nam materiałami, o które wprost nie prosiliśmy (niezależnie czy są one konceptami, scenariuszami, manuskryptami, opisami, rysunkami, pomysłami, zdjęciami itp.), które w żargonie prawnym (i dalszej części tego tekstu) określamy mianem “Niezamówionych Materiałów”. Stąd też prośba z naszej strony — jeśli czujesz, że coś, co chcesz nam przesłać, może mieć charakter wspomnianych Niezamówionych Materiałów, będziemy wdzięczni za wstrzymanie się przed tym.  

Jeśli jednak wyślesz nam swoje prace, pamiętaj proszę, że: 

  1. nie zapoznamy się z przesłanymi Niezamówionymi Materiałami. Cała korespondencja je zawierająca zostanie usunięta bez przeglądania jej zawartości. W konsekwencji nie możemy zaoferować żadnego wynagrodzenia za wysłane nam w taki sposób Niezamówione Materiały i nie zostaną one włączone do naszych gier.
  2. nie możemy zapewnić poufności danych przesyłanych nam w taki sposób.
  3. z uwagi na fakt tworzenia przez nas szerokiego spektrum projektów wykorzystujących wiele pomysłów, idei oraz motywów, możliwe jest, że niektóre z nich będą przypominały przesłane nam Niezamówione Materiały (np. pomysł na quest w grze lub postać). Nie znaczy to jednak, że wykorzystaliśmy Niezamówione Materiały. CD PROJEKT S.A. nie będzie ponosiło żadnej odpowiedzialności ani nie przyjmuje jakichkolwiek zobowiązań za jakiekolwiek podobieństwa, co akceptujesz, zapoznając się z treścią niniejszego dokumentu. 
  4. w myśl daleko idącej ostrożności musimy podkreślić, że jeśli zdecydujesz się na przesłanie nam Niezamówionych Materiałów, uznajemy, że jednocześnie udzielasz (lub osoba posiadająca prawa do Niezamówionychi Materiałów udziela) CD PROJEKT S.A. nieograniczonej terytorialnie ani czasowo, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie przez nas Niezamówionych Materiałów w ramach naszej działalności. Zgadzasz się również, w razie potrzeby zgłoszonej przez nas, potwierdzić udzielenie takich praw w przyszłości. 

Jeśli jesteś zainteresowany pracą u nas, zawsze możesz zapoznać się z aktualnymi ofertami pracy na naszej stronie internetowej.