Raporty giełdowe

Raport bieżący 41/2021

Temat:  Oddalenie skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie przeciwko Skarbowi Państwa
 
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 pkt 1 MAR – informacje poufne
 
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), w nawiązaniu do… Czytaj dalej