Niezależny audytor

14 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza CD PROJEKT S.A. dokonała wyboru firmy Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu na audytora dokonującego przeglądu półrocznego oraz badającego roczne sprawozdania finansowe Spółki i jej Grupy Kapitałowej za 2018 i 2019 r.

Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. z o.o. sp. k. jest również audytorem sprawozdania finansowego GOG sp. z o.o.

Polityka wyboru i rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych