Akcje na giełdzie

Podstawowe informacje o akcjach CD PROJEKT S.A.:
Liczba akcji 96 120 000
Wartość nominalna 1 akcji 1 zł
GPW ticker CDR
Bloomberg Stock Code CDR PW
Reuters Stock Code OPTIEUR.STp
Indeks na GPW WIG30

Wykres kursu akcji CD PROJEKT S.A.

Przeznaczenie zysku za 2015 r.

Zysk Spółki za rok 2015 został przeznaczony w części na pokrycie historycznych strat a w pozostałej (znacznie większej) części na kapitał zapasowy Spółki.