Kalendarz inwestora

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018

21 marca 2019 Dodaj do kalendarza 2019-03-21 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2018 CD Projekt

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019

23 maja 2019 Dodaj do kalendarza 2019-05-23 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 CD Projekt

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019

29 sierpnia 2019 Dodaj do kalendarza 2019-08-29 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 CD Projekt

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019

21 listopada 2019 Dodaj do kalendarza 2019-11-21 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 CD Projekt