Kalendarz inwestora

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019

8 kwietnia 2020 Dodaj do kalendarza 2020-04-08 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2019 CD Projekt

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020

28 maja 2020 Dodaj do kalendarza 2020-05-28 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 CD Projekt

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020

3 września 2020 Dodaj do kalendarza 2020-09-03 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 CD Projekt

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020

26 listopada 2020 Dodaj do kalendarza 2020-11-26 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 CD Projekt