Kalendarz inwestora

Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022

30 marca 2023 Dodaj do kalendarza 2023-03-30 Jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2022 CD Projekt

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023

29 maja 2023 Dodaj do kalendarza 2023-05-29 Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 CD Projekt

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023

30 sierpnia 2023 Dodaj do kalendarza 2023-08-30 Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 CD Projekt

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023

28 listopada 2023 Dodaj do kalendarza 2023-11-28 Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 CD Projekt