Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 27/2022

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 26/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 18/2022

Temat: Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2021
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) aktualizując informację przekazaną w… Czytaj dalej