Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 40/2022

Temat: Rozpoczęcie skupu akcji własnych Spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż podjął w dniu dzisiejszym decyzję w sprawie warunków i… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 39/2022

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej CD PROJEKT S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 38/2022

Temat: Informacja o zamiarze kandydowania do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wraz z rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 31/2022

Temat: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o… Czytaj dalej