Raport bieżący nr 31/2022

Temat: Uzupełnienie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o dokonaniu uzupełnienia w przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 7 września 2022 r. skonsolidowanym raporcie półrocznym grupy kapitałowej CD PROJEKT za I półrocze 2022 roku („Raport Półroczny”), polegającej na uzupełnieniu Raportu Półrocznego o treść (uprzednio omyłkowo pominiętego) raportu firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za powyższy okres („Raport Audytora”).

W pozostałej części Raport Półroczny nie ulega zmianie.

W związku z powyższym, Spółka przekazuje ponownie Raport Półroczny w wersji uzupełnionej poprzez dodanie Raportu Audytora.

Pobierz PDF