Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 29/2022

Temat: Ujawnienie stanu posiadania
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść otrzymanego zawiadomienia… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 28/2022

Temat: Zmiana publikacji raportu półrocznego Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 27/2022

Temat: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 26/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z… Czytaj dalej