Raport bieżący nr 26/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 28 czerwca 2022 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • Marcin Piotr Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.873.520 akcji dających prawo do 12.873.520 głosów reprezentujących 25,38% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,78% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Dawid Kiciński wykonywał prawo głosu z 10.451.969 akcji dających prawo do 10.451.969 głosów reprezentujących 20,60% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,37% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.858.517 akcji dających prawo do 6.858.517 głosów reprezentujących 13,52% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,81% ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 4.045.901 akcji dających prawo do 4.045.901 głosów reprezentujących 7,98% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,02% ogólnej liczby głosów;
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 3.000.000 akcji dających prawo do 3.000.000 głosów reprezentujących 5,91% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 2,98% ogólnej liczby głosów.