Raport bieżący nr 28/2022

Temat: Zmiana publikacji raportu półrocznego Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku, informuje o podjęciu decyzji o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2022 roku.

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022, którego publikację pierwotnie planowano na dzień 1 września 2022 roku, przekazany zostanie do publicznej wiadomości w dniu 7 września 2022 roku. 

Pobierz PDF