Raport bieżący nr 37/2022

Temat: Przyjęcie przez Zarząd Strategicznych Kierunków Rozwoju w Perspektywie Długofalowej dla Grupy CD PROJEKT

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości założenia przyjętych w dniu 4 października 2022 roku przez Zarząd Strategicznych Kierunków Rozwoju w Perspektywie Długofalowej dla Grupy CD PROJEKT.

Założenia przyjętych przez Zarząd Strategicznych Kierunków Rozwoju w Perspektywie Długofalowej dla Grupy CD PROJEKT przedstawione zostały w dokumencie, który Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Pobierz PDF