Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 17/2019

Temat: Zawarcie porozumienia
Podstawa prawna: Art. 17 MAR – Informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 74 („Spółka”), w nawiązaniu do informacji przekazanej Raportem bieżącym nr 15/2018 z dnia 1 października 2018… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 8/2019

TEMAT: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT… Czytaj dalej