Raport bieżący nr 10/2019

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 maja 2019 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Pobierz PDF