Raport bieżący nr 11/2019

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 23 maja 2019 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.150.000 akcji dających prawo do 12.150.000 głosów reprezentujących 21,62% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,64% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 9.831.616 akcji dających prawo do 9.831.616 głosów reprezentujących 17,49% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,23% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.134.997 akcji dających prawo do 6.134.997 głosów reprezentujących 10,92% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,38% ogólnej liczby głosów;
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 5.000.000 akcji dających prawo do 5.000.000 głosów reprezentujących 8,90% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 5,20% ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 3.322.381 akcji dających prawo do 3.322.381 głosów reprezentujących 5,91% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,46% ogólnej liczby głosów;

Pobierz PDF