Raport bieżący nr 16/2019

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym w dniu 3 września 2019 roku powiadomieniu, dotyczącym transakcji zbycia akcji Spółki przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu 30 sierpnia 2019, Pan Piotr Karwowski – członek Zarządu Spółki, zbył na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4.900 akcji Spółki. Średnia cena jednostkowa zbycia wynosiła 255,44 zł za jedną akcje.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Pobierz PDF