Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 25/2017

Temat: Powołanie Komitetu Audytu
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, („Spółka”) informuje, że dnia 11 października 2017 roku Rada Nadzorcza… Czytaj dalej