Raport bieżący nr 24/2017

Temat: Powołanie Członka Zarządu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 – informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) informuje, że w dniu 11 października 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała począwszy od dnia 11 października 2017 roku Pana Olega Klapovskiy w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Oleg Klapovskiy ukończył Informatykę i Systemy Sterowania na Państwowym Uniwersytecie Technicznym im. Baumana w Moskwie. Jest współzałożycielem powstałej w 2003 r. organizacji e-sportowej Virtus.pro. Karierę zawodową w sektorze gier komputerowych rozpoczął jako pracownik Game Factory Interactive (2004-2005) a następnie Akella (2005-2008), gdzie odpowiadał za obszar licencji międzynarodowych oraz rozwój nowych inicjatyw biznesowych.

Pan Klapovskiy rozpoczął współpracę z Grupą CD PROJEKT w 2008 r., gdy powstała platforma GOG.com, odpowiadając od początku jej działania za rozwój GOG.com od strony biznesowej.

Oleg Klapovskiy:

– współzarządza segmentem GOG.com, będąc głównie odpowiedzialnym za współpracę z zagranicznymi kontrahentami firmy, politykę sprzedażową serwisu oraz bieżącą działalność segmentu,
– uczestniczy w planowaniu i wdrażaniu polityki monetyzacji w ramach konsorcjum projektu GWINT.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Oleg Klapovskiy: (i) nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, (ii) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej, (iii) nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pobierz PDF