Raport bieżący nr 22/2017

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia 11 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Nielubowicza.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, przekazane zostały do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 18/2017 z dnia 11 września 2017 roku.

Pobierz PDF