Raport bieżący nr 23/2017

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 11 października 2017 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.150.000 akcji dających prawo do 12.150.000 głosów reprezentujących 26,04% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,64% ogólnej liczby głosów;
  •  Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 9.831.616 akcji dających prawo do 9.831.616 głosów reprezentujących 21,07% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,23% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.134.997 akcji dających prawo do 6.134.997 głosów reprezentujących 13,15% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,38 % ogólnej liczby głosów;
  • Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 5.300.000 akcji dających prawo do 5.300.000 głosów reprezentujących 11,36% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 5,51 % ogólnej liczby głosów;
  • Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK wykonywał prawo głosu z 4.971.000 akcji dających prawo do 4.971.000 głosów reprezentujących 10,66% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 5,17% ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 3.322.381 akcji dających prawo do 3.322.381 głosów reprezentujących 7,12% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,46% ogólnej liczby głosów;
  • Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „ZŁOTA JESIEŃ” wykonywał prawo głosu z 2.500.000 akcji dających prawo do 2.500.000 głosów reprezentujących 5,36% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 2,60% ogólnej liczby głosów;

Pobierz PDF