Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 59/2022

Temat: Powołanie Marcina Piotra Iwińskiego do Rady Nadzorczej Spółki, powierzenie mu funkcji Przewodniczącego oraz zmiany w składzie Komitetu Audytu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 58/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie
Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) podaje do wiadomości, że na… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 57/2022

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”),… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 55/2022

Temat: Rejestracja akcji serii M w depozycie papierów wartościowych i  podwyższenie kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 54/2022

Temat: Podjęcie decyzji w sprawie przyszłości projektu Wiedźmin: Pogromca Potworów spółki zależnej Spokko sp. z o.o. oraz planowanej reorganizacji w Grupie CD PROJEKT
Podstawa prawna raportu: Art. 17 MAR – informacje poufne
Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 53/2022

Temat: Oświadczenie KDPW w sprawie zawarcia ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji Spółki serii M
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD… Czytaj dalej

Raport bieżący nr 52/2022

Temat: Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną CD PROJEKT RED STORE sp. z o.o.
Podstawa prawna: Inne uregulowania
Zarząd CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 504… Czytaj dalej