Raport bieżący nr 50/2022

Temat: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 20 grudnia 2022 roku.

Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Pobierz PDF