Raport bieżący nr 57/2022

Temat: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20 grudnia 2022 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami oraz załącznikami do uchwał poddanych pod głosowanie.

Pobierz PDF