Raport bieżący nr 51/2022

Temat: Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymanym w dniu 30 listopada 2022 r. powiadomieniu, dotyczącym zbycia 50.000 akcji Spółki przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – Michała Nowakowskiego, Członka Zarządu Spółki.

Zgodnie z informacją przekazaną Spółce przez Członka Zarządu Spółki transakcje opisane w zawiadomieniu wyczerpały całość zlecenia złożonego do domu maklerskiego w zakresie sprzedaży akcji Spółki.

Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Pobierz PDF