Raport bieżący nr 58/2022

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Spółki CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) podaje do wiadomości, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 20 grudnia 2022 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

  • Marcin Piotr Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.873.520 akcji dających prawo do 12.873.520 głosów reprezentujących 22,85% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,78% ogólnej liczby głosów;
  • Michał Dawid Kiciński wykonywał prawo głosu z 10.213.202 akcji dających prawo do 10.213.202 głosów reprezentujących 18,13% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 10,14% ogólnej liczby głosów;
  • Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.858.517 akcji dających prawo do 6.858.517 głosów reprezentujących 12,18% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,81% ogólnej liczby głosów;
  • Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 4.045.901 akcji dających prawo do 4.045.901 głosów reprezentujących 7,18% liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,01% ogólnej liczby głosów;
  • NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY wykonywał prawo głosu z 3.695.803 akcji dających prawo do 3.695.803 głosów reprezentujących 6,56 % liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,67% ogólnej liczby głosów.
  • AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER wykonywał prawo głosu z 3.036.000 akcji dających prawo do 3.036.000 głosów reprezentujących 5,39 % liczby głosów obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,01% ogólnej liczby głosów.

Pobierz PDF