Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 8/2016

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT… Czytaj dalej