Raport bieżacy nr 3/2016

Temat: Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 marca 2016 r. podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia i skierowania do  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki, wniosku w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w roku 2015 .

W powyższym zakresie Zarząd Spółki zawnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o podział zysku netto wypracowanego w roku 2015 w wysokości 336.200.000 zł poprzez przekazanie go w części na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w pozostałym zakresie na kapitał zapasowy, uwzględniając zamiar skierowania do Walnego Zgromadzenia wniosku o wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz uchwalenie warunków Programu Skupu Akcji Własnych.

Pobierz PDF