Raport bieżący nr 9/2016

Temat: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 27 kwietnia 2016 roku Pan Grzegorz Kujawski złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 28 kwietnia 2016 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, przyczyną złożonej rezygnacji były względy osobiste.

Pobierz PDF