Raport bieżący nr 4/2016

Temat: Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii L.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku informuje, że dnia 11 marca 2016 roku, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, część osób spośród uprawnionych złożyła Spółce oświadczenia o objęciu akcji serii L, w odniesieniu do łącznej ilości 120.000 szt. akcji Spółki. Tym samym wykonane zostało 41,38% praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki w związku z realizacją określonego w nim celu rynkowego.

Prawa z objętych akcji serii L powstaną z dniem ich zapisania na rachunkach maklerskich wskazanych przez uprawnionych.

Pobierz PDF