Raport bieżący nr 8/2016

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 24 maja 2016 roku wraz z dokumentacją Rady Nadzorczej przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A.

Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Pobierz PDF