Raport bieżący nr 5/2016

Temat: Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii L

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku informuje, że dnia 22 marca 2016 roku, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, kolejne osoby spośród uprawnionych złożyły Spółce oświadczenia o objęciu akcji serii L, w odniesieniu do łącznej ilości 70.000 szt. akcji Spółki. Tym samym wykonane zostało 72,41% praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki w związku z realizacją określonego w nim celu rynkowego. Prawa z objętych akcji serii L powstaną z dniem ich zapisania na rachunkach maklerskich wskazanych przez uprawnionych.

Pobierz PDF