Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 15/2016

Temat: Projekty zmian uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 24 maja 2016 roku
Treść raportu: Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako: Spółka) informuje, że w dniu 20 maja 2016 roku otrzymał od… Czytaj dalej