Raport bieżący nr 20/2016

Temat: Powołanie członka Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia 24 maja 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Bienia.

Szczegółowe informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, przekazane zostały do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 12/2016 z dnia 2 maja 2016 roku.

Pobierz PDF