Raport bieżący nr 16/2016

Temat: Zawiadomienie o objęciu akcji przez osoby mające dostęp do informacji poufnych

Podstawa prawna do ESPI:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie

Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), informuje, że w dniu 23 maja 2016 roku do Spółki wpłynęły zawiadomienia od osób mających dostęp do informacji poufnych, dotyczące nabycia akcji Spółki:
1) zawiadomieniem z dnia 23 maja 2016 roku pan Adam Kiciński, Prezes Zarządu Spółki, poinformował o nabyciu przez niego w dniu 20 maja 2016 roku, poza rynkiem regulowanym, 40.000 akcji Spółki serii L, po cenie 4,30 zł za jedną akcję, objętych w ramach wykonania uprawnień przyznanych z tytułu realizacji programu motywacyjnego Spółki na lata 2011-2015 przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 grudnia 2011 roku,
2) zawiadomieniem z dnia 23 maja 2016 roku pan Marcin Iwiński, Wiceprezes Zarządu Spółki, poinformował o nabyciu przez niego w dniu 20 maja 2016 roku, poza rynkiem regulowanym, 30.000 akcji Spółki serii L, po cenie 4,30 zł za jedną akcję, objętych w ramach wykonania uprawnień przyznanych z tytułu realizacji programu motywacyjnego Spółki na lata 2011-2015 przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 grudnia 2011 roku,
3) zawiadomieniem z dnia 23 maja 2016 roku pan Piotr Nielubowicz, Wiceprezes Zarządu Spółki, poinformował o nabyciu przez niego w dniu 20 maja 2016 roku, poza rynkiem regulowanym, 30.000 akcji Spółki serii L, po cenie 4,30 zł za jedną akcję, objętych w ramach wykonania uprawnień przyznanych z tytułu realizacji programu motywacyjnego Spółki na lata 2011-2015 przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 grudnia 2011 roku,
4) zawiadomieniem z dnia 23 maja 2016 roku pan Piotr Karwowski, Członek Zarządu Spółki, poinformował o nabyciu przez niego w dniu 20 maja 2016 roku, poza rynkiem regulowanym, 20.000 akcji Spółki serii L, po cenie 4,30 zł za jedną akcję, objętych w ramach wykonania uprawnień przyznanych z tytułu realizacji programu motywacyjnego Spółki na lata 2011-2015 przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 grudnia 2011 roku,
5) zawiadomieniem z dnia 23 maja 2016 roku pani Edyta Wakuła, prokurent Spółki, poinformowała o nabyciu przez nią w dniu 20 maja 2016 roku, poza rynkiem regulowanym, 20.000 akcji Spółki serii L, po cenie 4,30 zł za jedną akcję, objętych w ramach wykonania uprawnień przyznanych z tytułu realizacji programu motywacyjnego Spółki na lata 2011-2015 przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 16 grudnia 2011 roku,

Przyznanie akcji objętych powyższymi zawiadomieniami, związane jest z realizacją uprawnień celu rynkowego programu motywacyjnego Spółki na lata 2011-2015, przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. z dnia 16 grudnia 2011 roku. O wprowadzeniu programu Spółka informowała raportem bieżącym nr 73/2011 z dnia 17 grudnia 2011 r. W jego ramach, osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej przyznane zostały uprawnienia do objęcia akcji serii L, pod warunkiem osiągnięcia przez Spółkę określonych celów rynkowych i wynikowych.

Pobierz PDF