Raport bieżący nr 19/2016

Temat: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna: 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu: Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 24 maja 2016 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

– Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.000.000 akcji dających prawo do 12.000.000 głosów reprezentujących 20,20% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,64% ogólnej liczby głosów;
– Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 11.052.586 akcji dających prawo do 11.052.586 głosów reprezentujących 18,60% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 11,64% ogólnej liczby głosów;
– Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 5.984.997 akcji dających prawo do 5.984.997 głosów reprezentujących 10,07% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,30 % ogólnej liczby głosów;
– PKO Parasolowy FIO wykonywał prawo głosu z 5.873.663 akcji dających prawo do 5.873.663 głosów reprezentujących 9,89% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,19% ogólnej liczby głosów;
– AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK wykonywał prawo głosu z 5.471.000 akcji dających prawo do 5.471.000 głosów reprezentujących 9,21% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 5,76 % ogólnej liczby głosów;
– MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 4.750.000 akcji dających prawo do 4.750.000 głosów reprezentujących 8,00% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 5,00% ogólnej liczby głosów;
– Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 3.122.381 akcji dających prawo do 3.122.381 głosów reprezentujących 5,26% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,29 % ogólnej liczby głosów;

Pobierz PDF