Raport bieżący nr 15/2016

Temat: Projekty zmian uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zwołanego na dzień 24 maja 2016 roku

Treść raportu: Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako: Spółka) informuje, że w dniu 20 maja 2016 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Piotra Nielubowicza, wniosek złożony w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, dotyczący zmiany projektów uchwał nr 20 oraz 21 objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2016 roku.

Złożone projekty uchwał wraz z uzasadnieniami stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Pobierz PDF