Raport bieżący nr 4/2016K

Temat: Korekta raportu – Realizacja praw z warrantów subskrypcyjnych serii A i objęcie akcji serii L

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd spółki pod firmą CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301)  przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”) informuje, iż w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 11 marca 2016 roku wystąpiła omyłka pisarska dotycząca ilości akcji serii L w stosunku do której osoby uprawnione złożyły oświadczenia o wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A.

Było:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku informuje, że dnia 11 marca 2016 roku, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, część osób spośród uprawnionych złożyła Spółce oświadczenia o objęciu akcji serii L, w odniesieniu do łącznej ilości 120.000 szt. akcji Spółki. Tym samym wykonane zostało 41,38% praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki w związku z realizacją określonego w nim celu rynkowego.

Powinno być:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 2/2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku informuje, że dnia 11 marca 2016 roku, w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych serii A, część osób spośród uprawnionych złożyła Spółce oświadczenia o objęciu akcji serii L, w odniesieniu do łącznej ilości 140.000 szt. akcji Spółki. Tym samym wykonane zostało 48,28% praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych przyznanych w ramach programu motywacyjnego Spółki w związku z realizacją określonego w nim celu rynkowego.

W pozostałym zakresie treść raportu pozostaje bez zmian.

Pobierz PDF