Raport bieżący nr 18/2016

Temat: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 maja 2016 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.

Pobierz PDF