Raporty giełdowe

Raport bieżący nr 23/2021

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD… Czytaj dalej