Raport bieżący nr 27/2021

Temat: Aktualizacja informacji dotyczącej pozwów zbiorowych w USA
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2020 z dnia 25 grudnia 2020 roku oraz nr 4/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, aktualizując informację o wniesionych pozwach zbiorowych przez kancelarie działające w imieniu grupy posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami “OTGLY” oraz “OTGLF” i opartych na akcjach CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zarząd Spółki informuje iż, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od współpracującej ze Spółką kancelarii prawnej, sąd dokonał konsolidacji złożonych pozwów i dokonał wyboru wiodącego powoda. Po konsolidacji, wszystkie cztery złożone pozwy rozpatrywane będą w ramach jednego ewentualnego postępowania sądowego.

Pobierz PDF