Raport bieżący nr 23/2021

Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd CD PROJEKT S.A. przekazuje w załączeniu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2021 roku wraz z dokumentacją Rady Nadzorczej przedkładaną Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A.

Materiały te dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.cdprojekt.com.

Pobierz PDF